آبگیری سازه‌های آبخیزداری هرمزگان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: در بارندگی‌های هفته گذشته ۸ میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری استان ذخیره شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: در بارندگی‌های هفته گذشته ۸ میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری استان ذخیره شد.

به گزارش تیلا نیوز، سیدمحمدنور موسوی گفت: در بارندگی‌های هفته گذشته (۵ تا ۷ دی) ۴۶ سازه آبخیزداری در سراسر استان بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد آبگیری شد.

موسوی گفت: طی این مدت در مجموع ۸ میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری استان ذخیره شد که بیشترین میزان آبگیری به شهرستان‌های جاسک، پارسیان و بندرلنگه اختصاص دارد.