آبگیری سد‌ها و سازه‌های آبخیزداری هرمزگان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: براثر بارندگی‌های هفته گذشته ۳۸ میلیون مترمکعب آب در چهار سد اصلی استان ذخیره شد.

به گزارش تیلا نیوز، جمشید عیدانی گفت: ۱۴ میلیون مترمکعب آب در سد استقلال میناب،۱۰ میلیون متر مکعب در سد جگین،۴ میلیون متر مکعب در سد سرنی و ۱۰ میلیون متر مکعب در سد شمیل و نیان ذخیره شد.

جمشید عیدانی گفت: اکنون ۹۳ درصد ظرفیت سد جگین،۷۵ درصد سد استقلال میناب،۶۱ درصد سد شمیل و نیان و ۶۳ درصد ظرفیت سد سرنِی آبگیری شده است.

سید محمدنور موسوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان نیز گفت: در پی بارندگی‌های هفته گذشته ۷۰ میلیون مترمکعب آب در ۹۰۰ سازه آبخیزداری استان ذخیره شد.