آخرین رنگ‌بندی کرونایی شهرهای کشور / افزایش تعداد شهرهای قرمز کرونایی از ۳۴ به ۵۵ شهر

بر اساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، تعداد شهر‌های قرمز کرونایی از ۳۴ شهر به ۵۵ شهر افزایش یافت. همچنین تعداد شهر‌های با وضعیت زرد از ۲۹۱ به ۲۷۴ شهر و تعداد شهر‌های با وضعیت آبی از ۵۴ به ۳۵ شهر کاهش یافت.

به گزارش انتخاب، بر اساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، تعداد شهرهای قرمز کرونایی از ۳۴ شهر به ۵۵ شهر افزایش یافت.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از ۳۴ به ۵۵ افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۶۹ به ۸۴ شهر افزایش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۹۱ به ۲۷۴ شهر و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۵۴ به ۳۵ شهر کاهش یافت.

بر این اساس در حال حاضر ۵۵ شهر در وضعیت، ۸۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۷۴ شهر در وضعیت زرد و ۳۵ شهر در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.