آغاز آزمایش انسانی واکسن جدید برکت از هفته آینده

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از آغاز مطالعه بالینی واکسن جدید برکت برای مقابله با سویه اُمیکرون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان: یونس پناهی گفت: این نوع واکسن در مطالعات نشان داده که می تواند در برابر ویروس اُمیکرون حفاظت خوبی ایجاد کند که در صورت اثبات این اثربخشی، تولیدکنندگان آن می توانند تعداد قابل قبولی از این نوع واکسن را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند.

متخصصان می‌گویند؛ اثرگذاری هر دُز واکسن به طور متوسط طی یک دوره چهار ماهه، ممکن است کاهش یابد، افرادی که بیش از سه ماه از تاریخ تزریق نوبت دوم آنها گذشته است، می توانند در اسرع وقت برای تزریق دُز سوم اقدام کنند.

پیش بینی ها بر این است که پیک ششم کرونا با انتشار سویه اُمیکرون در هفته دوم اسفند به اوج خود می رسد و پیک ششم کرونا و سویه اُمیکرون در صورت افزایش آمار واکسیناسیون تا فرا رسیدن فروردین سال آینده فروکش خواهد کرد.