آغاز برداشت پسته نوبرانه در هرمزگان

برداشت پسته نوبرانه از باغ‌های استان هرمزگان آغاز شد.

به گزارش تیلا نیوز، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت: سطح زیر کشت باغ‌های پسته در هرمزگان ۴۳۰ هکتار است و پیش بینی می‌شود امسال هزار و ۸۰۰ تن محصول برداشت شود.

مسعود گرگیج افزود: در باغ‌های پسته استان هرمزگان ۴ نوع پسته احمد اقایی، اوحدی، کله قوچی و اکبری کشت می‌شود.
وی گفت: پنجاه درصد پسته استان هرمزگان به صورت‌تر و مابقی آن به صورت خشک برداشت می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: بیش از ۹۸ درصد محصول برداشت شده به دلیل کیفیت بالا به کشور‌های روسیه، حاشیه جنوبی خلیج فارس و اروپا صادر می‌شود.