رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس خبر داد؛

آغاز عملیات اجرایی ساخت کارخانه تولید کود کمپوست در بندرعباس

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس، گفت : این سازمان در نظر دارد در راستای حفظ بهداشت محیط زیست شهری و برای جلوگیری از اثرات نامطلوب زباله های تر ، نسبت به ساخت کارخانه ای جهت تبدیل این زباله ها به کود کمپوست که از اهمیت زیادی در صنایع کشاورزی برخوردار است اقدام نماید.

به گزارش تیلا نیوز، حمید جمالی بیان داشت : به منظور کاهش حجم پسماند ، جلوگیری از هدر رفتن زمین های ناشی از دفن پسماند و کسب درآمد از تولید کمپوست ، مراحل اولیه ساخت سوله ای به مساحت ۹۵۰ متر مربع برای بازیافت زباله های تر به کود ، در محل سایت تل سیاه آغاز شده و پس از تامین اعتبار مورد نیاز مراحل دیگر ساخت آن نیز در فازهای بعدی ادامه می یابد.

وی خاطر نشان کرد : در آغاز عملیات اجرایی ساخت سوله این کارخانه ، بتن ریزی و فونداسیون آن انجام شده است.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس ادامه داد : برنامه ریزی برای مدیریت پسماند و جلوگیری از اثرات زیان بار آن بر محیط زیست یک اصل مهم و ضروری جهت رسیدن به توسعه پایدار شهری است.

جمالی افزود : دغدغه ی سازمان مدیریت پسماند حفظ محیط زیست و کاهش پسماند بوده که با توجه به گسترش شهرنشینی حجم تولید زباله های خانگی و شهری نیز افزایش یافته است که با بازیافت صحیح می توان فرصت را به مصرف تبدیل کرد.