آغاز واریز حقوق بازنشستگان کشوری

پرداخت به بازنشستگان در سایر استانها هم تا پایان امشب انجام خواهد شد.

واریز حقوق شهریور ماه بازنشستگان کشوری در برخی از استانها آغاز شد.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از ایلنا، حقوق شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برای بیش از یک و نیم میلیون نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری با همکاری سازمان برنامه وبودجه و خزانه کل کشور از ساعتی پیش در برخی از استانهای کشور به حساب این عزیزان واریز شد.

گفتنی است پرداخت به بازنشستگان در سایر استانها هم تا پایان امشب انجام خواهد شد.