با توجه به پیش بینی وقوع سیل احتمالی در استان؛

آماده‌باش خودروهای عملیاتی و آمبولانس‌ها در هرمزگان

با توجه به پیش بینی وقوع سیل احتمالی در استان هرمزگان و لزوم برنامه ریزی و آمادگی کامل حوزه بهداشت کمیته بحران در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزار شد.

به گزارش تیلا نیوز، احمدی معاون اجرایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در گفت و گو با ایسنا، بر فراهم کردن امکانات و تجهیزات لازم و هم چنین حضور فعال تیم های بهداشتی و درمانی و پشتیبانی و تدابیر لازم در راستای آمادگی و حضور به موقع جهت خدمت رسانی تاکید کرد.

وی اظهار کرد: مراکز بهداشتی و درمانی شبانه روزی از نظر داروهای اورژانسی پیش بینی لازم را انجام دهند که کمبودی از نظر دارو و تجهیزات پزشکی نباشد همچنین خودروهای عملیاتی و آمبولانس ها به حالت آماده باش و بصورت شبانه روزی در اختیار باشند.

معاون اجرایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خاطرنشان کرد: تیم های و اکنش سریع متشکل از کارشناسان بهداشت محیط و بیماریها، آمادگی کامل در زمان بحران را از نظر بیماریابی و بررسی وضعیت بهداشتی آب و پایش سلامت آب آشامیدنی و انجام کلرسنجی برای رعایت موازین بهداشتی داشته باشند.

وی در پایان اضافه کرد: لیست مادران باردار پرخطر در روستاهای منطقه مهیا شود که درصورت وقوع سیل احتمالی خدمات رسانی سریعتر جهت کاهش آسیب به این مادران انجام گیرد.