آمادگی مردم و صیادان جاسکی برای استقبال از ناوگروه ۸۶ ارتش

ساحل نشینان و صیادان جاسکی برای استقبال باشکوه از ناوگروه ۸۶ ارتش آماده هستند.

خبرگزاری صداوسیما: قرار است صیادان جاسکی با لنج‌ها و شناور‌های صیادی فردا در دریای عمان به استقبال ناوگروه ۸۶ ارتش بروند.

ناوگروه ۸۶ ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از حدود ۸ ماه دریانوردی و طی کردن دور دریا، وارد آب‌های سرزمینی کشورمان شد.

این ناوگروه از ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۱ به ماموریت دریانوردی دور کره زمین اعزام شده بود و اکنون خانواده‌های آن‌ها در انتظار ورود و استقبال از دریانوردان هستند.

ناوگروه ۸۶ شامل ناوشکن دنا و ناو بندر مکران است که در این ماموریت تاکنون حدود ۶۳ هزار کیلومتر مسیر دریایی را پیموده است.

بندر صلاله عمان آخرین ایستگاه ناوگروه ۸۶ نداجا پیش از رسیدن به ایران بود و دریادلان ایرانی پس از حرکت از اسکله صلاله به سمت کشورمان حرکت کرده تا نهایتا با طی کردن حدود ۲ هزار کیلومتر مسیر باقی‌مانده در بندرعباس پهلوگیری کنند.