توسط محققان ایرانی صورت گرفت؛

ابداع نانوکریستال های سلولزی برای بهبود دارو رسانی و درمان سرطان

گروهی از محققان با همکاری پژوهشگران ایرانی نانوکریستال های سلولزی ابداع کرده اند که قادر به انتقال داروهای ضد سرطان کلورکتال با تاثیرگذاری بهتر هستند.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از مهر، نانوکریستال های پلی ساکارید به دلیل هزینه کم، زیست تخریب پذیری بالا و زیست سازگاری، پتانسیل زیادی برای استفاده به عنوان حامل های دارویی ارتقا یافته دارند.

در همین راستا گروهی از محققان باهمکاری مصطفی یوسفی، زهرا ایدیان، حسین جهانگیریان، روشنک رفیعی مقدم و کامیار شاملی طی پژوهشی نانوکریستال های (CNC) حاوی ماده ۵-فلوئورواوراسیل (CNC/۵FU) را برای وجود فعالیت های ضد سرطانی در مقابل  سلول‌های سرطان کولورکتال ارزیابی کردند.

طیف‌سنجی فروسرخ اشعه ایکس نشان داد که هیدرولیز در محیط اسیدی با موفقیت سلولز بی نظم را برای آزاد سازی نواحی کریستالی تجزیه می‌کند.

همچنین میکروسکوپ الکترونی انتقالی، CNC/۵FU را به صورت نانوبلورهای میله‌ای با طول و عرض متوسط ​​به ترتیب  ۶۹.۵۳ و ۸.۱۳ نانومتر نشان داد.

علاوه بر آن ثبات حرارتی داروی ضد سرطان ۵FU پس از بارگذاری بر روی CNC، ارتقا یافت.

از سوی دیگر تحقیق نشان داد CNC/۵FU علیه سلول‌های سرطانی کولورکتال HCT۱۱۶ و HT-۲۹ تاثیرگذار است.

به طور کلی، این پژوهش نشان داد که CNC/۵FU می تواند یک نانوفرمولاسیون بالقوه برای بهبود دارورسانی در سرطان کولورکتال باشد.