ابراهیم مرادی پور به عنوان مدیر هسته گزینش آموزش و پرورش هرمزگان منصوب شد

مدیر هسته گزینش اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان منصوب و معرفی شد.

به گزارش تیلا نیوز، طی حکمی از سوی سید امیر محمد خرازانی، دبیر هیأت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش، «ابراهیم مرادی پور» به عنوان مدیر هسته گزینش آموزش و پرورش هرمزگان منصوب شد.

ابراهیم مرادی پور، با ۲۰ سال سابقه خدمت، سوابقی از جمله مدیر و معلم مدارس، کارشناس حراست اداره کل نهضت سواد آموزی هرمزگان، کارشناس و کارشناس مسئول حراست اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان در کارنامه وی به چشم می‌خورد.

گفتنی است، پیش از این عبدالرسول ملک پوری، سرپرستی هسته گزینش آموزش و پرورش هرمزگان را بعهده داشت.