مهدی نوبانی خبر داد؛

اجرای بهسازی آسفالت سراسری در شهر بندرعباس

شهردار بندرعباس گفت: بهسازی آسفالت سراسری در راستای ایجاد ظرفیت های استاندارد در شهر بندرعباس درحال اجرا است.

به گزارش تیلا نیوز، مهدی نوبانی شهردار بندرعباس اظهارداشت: در راستای ایجاد ظرفیت های استاندارد در معابر و خیابان‌ها، بهسازی معابر و خیابان‌ها سطح شهر آغاز شده است.

وی در ادامه عنوان کرد: پروژه آسفالت معابر و خیابان‌ها شهر به شکل مستمر و پیوسته انجام می شود و جزو عملکرد روزانه مناطق و نواحی محسوب می شود.

نوبانی افزود: در حال حاظر ٣٤هزار مترمربع از معابر و خیابان‌های سطح شهر در منطقه یک و شهرک توحید در دست اقدام است که این روند در دیگر مناطق شهر ادامه خواهد داشت.

شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: آسفالت معابر در شهرها به عنوان یک زیر ساخت با درجه اولویت بالا محسوب می شود می شود که منجر به توسعه ابعاد مختلف شهرها خواهد شد.