اجرای طرح اصلاح و نوسازی باغ‌های فرسوده در بندرعباس

طرح اصلاح و نوسازی باغ‌های فرسوده در ۲۶۵ هکتار از باغ‌های شهرستان بندرعباس در حال اجرا است.

به گزارش تیلا نیوز، مسعود گرگیج معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با بیان اینکه شهرستان بندرعباس ۶ هزار و ۴۰۰ هکتار باغ دارد، گفت: طرح اصلاح و نوسازی باغ‌های فرسوده در ۲۶۵ هکتار از باغ‌های شهرستان بندرعباس در حال اجرا است.

گرگیج گفت: این طرح اکنون در دهستان شمیل و روستای فورخورج در حال اجرا است.

او گفت: برای اجرای این طرح ۶۲ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان هدف از اجرای این طرح را افزایش عملکرد در واحد‌های باغی و بهره مندی از اصول مکانیزه عنوان کرد و گفت: طرح اصلاح باغ‌ها سبب افزایش اشتغال و جلوگیری از روند مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها می‌شود.