احتمال تغییر در ضوابط شیشه‌ دودی خودروها  

هادیانفر رئیس پلیس راهور گفت: بعضی از استان های جنوبی کشور به دلیل گرمای زیاد باید در زمینه جریمه شیشه دودی مستثنی شوند.

باشگاه خبرنگاران: هادیانفر گفت: بعضی از استان های جنوبی کشور به دلیل گرمای زیاد باید در زمینه جریمه شیشه دودی مستثنی شوند.

رئیس پلیس راهور گفت: موضوع جریمه شیشه دودی به معاونت عملیات و حقوقی ابلاغ شده تا بررسی‌های لازم انجام شود تا در صورت امکان در آیین نامه شیشه دودی برای استان‌های جنوبی کشور تغییراتی اعمال شود.