اختصاص ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های منطقه ویژه خلیج فارس

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس گفت: با اعتباری بالغ بر ۳۵هزار میلیارد ریال جهت تامین زیرساختهای موردنیاز، سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس شتاب بیشتری می گیرد.

به گزارش تیلا نیوز، حسن خلج طهرانی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در خصوص اعتباری بالغ بر ۳۵هزار میلیارد ریال جهت تامین زیرساختهای موردنیاز، سرمایه گذاری بخش خصوصی توضیح داد: این اعتبار جهت تامین زیرساختهای ۲۵۰۰هکتار سایت توسعه منطقه ویژه طی بازه زمانی ۴الی ۵ساله اختصاص یافته است.

وی افزود: این اعتبارات، توسعه زیرساختهای این ناحیه، شامل آب، برق و روشنایی، گاز، خطوط ارتباطی، جمع آوری آبهای سطحی و پست برق و … به طورکلی تمامی نیازهای بخش خصوصی برای ورود عملی و سرمایه گذاری در منطقه ویژه را تامین می سازد.

از ۴۵۰۰هکتار مساحت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، فضایی بالغ بر ۲۵۰۰هکتار سایت توسعه، دارای توپوگرافی بسیار خشنی است که مدتهاست از لحاظ فراهم سازی زیرساختها در دستور کار ایمیدرو و منطقه ویژه قرار گرفته است.

حسن خلج طهرانی در این ارتباط نیز گفت: با همکاری و موافقت روسای سابق و فعلی ایمیدرو با تزریق این اعتبار، رونقی جدی در مسیر جذب سرمایه‌ها ایجاد می شود.

جزییات اجرای طرح تامین زیرساختهای سایت توسعه و برنامه زمان بندی، پیش بینی و به ایمیدرو ارائه شده است.

خلج طهرانی با اشاره به اخذ مصوبه کمیته سرمایه گذاری و مصوبه مدیریت ها و معاونت های تخصصی، ابراز امیدواری کرد این اقدام به سرعت اجرایی شود.