ارائه ۵۰ درصد دروس دانشگاه‌ها به صورت الکترونیکی در دوران پسا کرونا

مقرر شد در دانشگاه‌های برتر کشور تا ۵۰ درصد و در سایر دانشگاه‌ها به میزان کمتری دروس دانشگاهی در دوران پسا کرونا به صورت الکترونیکی ارائه شود.

معاون آموزشی وزیر علوم گفت: بر اساس نظام نامه آموزش الکترونیکی مقرر شد که به هیچ وجه تجربه ارزشمند آموزش مجازی نادیده گرفته نشود. خاکی صدیق فزود: مقرر شد در دانشگاه‌های برتر کشور تا ۵۰ درصد و در سایر دانشگاه‌ها به میزان کمتری دروس دانشگاهی در دوران پسا کرونا به صورت الکترونیکی ارائه شود.

به گزارش تیلا نیوز، معاون آموزشی وزیر علوم گفت: در دوران پسا کرونا این امکان وجود دارد که ۵۰ درصد دروس در دانشگاه‌های برتر کشور، الکترونیکی برگزار شود.

علی خاکی صدیق درخصوص بهره مندی از تجربیات تاثیرگذار آموزش مجازی در دانشگاه‌های کشور افزود: هم اکنون این مطالبه (بهره مندی از آموزش مجازی در دوران پسا کرونا) در میان دانشگاهیان وجود دارد.

وی گفت: طبق نظر سنجی که از دانشگاه‌ها شکل گرفته است، بسیاری از استادان و دانشجویان رضایت خود را از اجرای آموزش مجازی در دانشگاه‌ها اعلام کردند.

خاکی صدیق افزود: در آغاز شروع کرونا شاید به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها، نبود تولید محتوا و آشنا نبودن دانشجویان با نرم افزار‌ها و شیوه‌های آموزش الکترونیکی میزان رضایتمندی دانشجویان و استادان از این نوع آموزش کم بوده، اما درنظرسنجی که در دی ۹۹ شکل گرفته و بسیاری از دانشجویان و اساتید رضایت خود را از نظام آموزش الکترونیکی اعلام کردند.

خاکی صدیق افزود:در اوایل سال ۹۹ موضوع نوع آموزش در دوران پسا کرونا و شیوه آموزش الکترونیکی به عنوان یک شیوه مدرن و نوین مطرح شد، به همین دلیل نظام نامه آموزش الکترونیکی در دستور کار معاونت آموزشی وزارت علوم قرار گرفت.

معاون آموزشی وزیر علوم تاکید کرد: بر اساس این نظامنامه آموزشی کارگروه آموزش الکترونیکی ماموریت خود را آغاز کرد و با همکاری مدیریت برنامه ریزی وزارت علوم، تدوین نظامنامه جدید تدوین شد و در اواخر سال ۹۹ این نظام‌نامه به تصویب رسید.

وی تاکید کرد:بر اساس این نظام‌نامه مقرر شد که به هیچ وجه تجربه ارزشمند آموزش مجازی نادیده گرفته نشود.
خاکی صدیق گفت: مقرر شد در دانشگاه‌های برتر کشور تا ۵۰ درصد و در سایر دانشگاه‌ها به میزان کمتری دروس دانشگاهی در دوران پسا کرونا به صورت الکترونیکی ارائه شود.

وی افزود: البته این موضوع بستگی به نظر شورای آموزشی دانشگاه‌ها دارد و شورای آموزشی دانشگاه می‌تواند این تصمیم را بگیرند که در چه رشته‌ای و چه مقطعی و چه درسی به صورت مجازی برگزار شود.