ارتقاء استانداری هرمزگان به درجه سطح یک

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان از ارتقای سطح استانداری هرمزگان به درجه یک خبر داد.

به گزارش تیلا نیوز، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: تاکنون در کشور تنها ۱۱ استان در سطح درجه یک بودند و با ارتقا استانداری هرمزگان به درجه یک، این شمار به ۱۲ استانداری افزایش یافت.

محسن خاکی‌نهاد گفت: یکی از مهم‌ترین منافع این ارتقاء درجه در تغییر ساختار سازمانی است و به زودی ساختار سازمانی و چارت استانداری هرمزگان افزایش می‌یابد.

وی گفت: بر این اساس استانداری هرمزگان می‌تواند ادارات کل جدید تعریف و تشکیل دهد که به افزایش کارایی و همچنین بهبود خدمات رسانی به مردم شریف استان منجر خواهد شد.

به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان، افزایش بودجه استانی دیگر مزیت این ارتقاء درجه است و هرمزگان از این پس به نسبت سال‌های پیش بودجه‌ای در سطح استانداری‌های درجه یک کشور دریافت می‌کند.