اسامی کاندیداهای انتخابات شورای شهر بندرعباس اعلام شد+لیست

فرمانداری بندرعباس در اطلاعیه ای اسامی کاندیداهای انتخابات ششمین دوره شورای شهر بندرعباس را اعلام کرد.

به گزارش تیلا نیوز، فرمانداری بندرعباس در اطلاعیه ای اسامی کاندیداهای انتخابات ششمین دوره شورای شهر بندرعباس را اعلام کرد.

اسامی کاندیداها بدین شرح است:

۱- جواد احترامی با کد ۱۲۶

۲- عبدالعلی احترامی کلوچانی با کد ۱۲۷

۳- محمد امین آذریار با کد ۱۲۹

۴- فاطمه آرزم با کد ۱۴۲

۵- امید اسلامی با کد ۱۴۵

۶- امین اسماعیلی با کد ۱۴۶

۷- زهرا اسماعیلی با کد ۱۴۷

۸- علی اکبر افسا با کد ۱۴۸

۹- حسام الدین انصاریان با کد ۱۵۲

۱۰- میثم انصاری لاری با کد ۱۵۴

۱۱- راضیه اویسی با کد ۱۵۶

۱۲- حمید ایران نژاد پاریزی با کد ۱۵۷

۱۳- مانیلی باصری با کد ۱۶۲

۱۴- غزاله بالاگر با کد ۱۶۴

۱۵- سید عبدالحمید بحرین با کد ۱۶۸

۱۶- محمد برازنده فر با کد ۱۶۹

۱۷- عباس براهویی با کد ۱۷۲

۱۸- شکر الله بزگداری با کد ۱۷۴

۱۹- الیزا بصیریان با کد ۱۷۵

۲۰- جواد بلارک با کد ۱۷۸

۲۱- عبدالله بلوچیان رضوان با کد ۱۷۹

۲۲- حسین بهرامی با کد ۱۸۱

۲۳- علیرضا بهرمن با کد ۱۸۲

۲۴- سید جلال بهشتی شوشتری با کد ۱۸۴

۲۵- اسماعیل بواشه با کد ۱۸۵

۲۶- حمید بیخسته با کد ۱۸۶

۲۷- عباس بیلری با کد ۱۸۷

۲۸- علی پاسلار بندری با کد ۱۸۹

۲۹- محمد امین پیرغیبی با کد ۱۹۴

۳۰ – فخر الدین پیشوایی با کد ۱۹۵

۳۱- امید پیل افکن با کد ۱۹۶

۳۲- رامین ترک زاده ماهانی با کد ۱۹۷

۳۳- فاطمه جراره با کد ۱۹۸

۳۴- احمد جعفری با کد ۲۱۲

۳۵- امین جعفری با کد ۲۱۴

۳۶- سجاد جلال زاده نانگی با کد ۲۱۵

۳۷- عبد المجید جلالی با کد ۲۱۶

۳۸- سعید جلیلیان با کد ۲۱۷

۳۹- علیرضا جهانگیری کوهشاهی با کد ۲۱۹

۴۰- مهدیه چالش با کد ۲۴۲

۴۱- فاطمه چهره نگار با کد ۲۴۵

۴۲- فخری حاجی زاده با کد ۲۴۸

۴۳- سید علی رضا حسینی عز آبادی با کد ۲۵۱

۴۴- سید علی رضا حسینی کلیبی با کد ۲۵۲

۴۵- مصطفی حشمتی با کد ۲۵۴

۴۶- مرتضی حکمتی با کد ۲۵۶

۴۷- حمید حمدانی پور با کد ۲۵۷

۴۸- محمد حمزوی سرخایی با کد ۲۵۸

۴۹- حمید رضا حیدری پور با کد ۲۵۹

۵۰ – عبدالرضا حیدری سراحی با کد ۲۶۲

۵۱- حسن خزایی سلطان آباد با کد ۲۶۴

۵۲- حسن خنده جام با کد ۲۶۵

۵۳- مهرناز خوشوقت با کد ۲۶۸

۵۴- اسکند دام دل با کد ۲۷۱

۵۵- شهرام داوری با کد ۲۷۴

۵۶- یعقوب دبیری نژاد با کد ۲۷۸

۵۷- ناصر درخواه با کد ۲۸۱

۵۸- فریبا دردمند با کد ۲۸۲

۵۹- فرهاد درستکار با کد ۲۸۴

۶۰- علیرضا درویشی با کد ۲۸۵

۶۱- افسانه دریاپور با کد ۲۸۷

۶۲- حسین دست فال با کد ۲۸۹

۶۳- سعید دستوری فر با کد ۲۹۱

۶۴- علی دلیری با کد ۲۹۲

۶۵- شهاب الدین ذاکری با کد ۲۹۶

۶۶- نفیسه راستی با کد ۲۹۸

۶۷- دانیال رحیمی با کد ۴۱۲

۶۸- محمد رستمی سیاهویی با کد ۴۱۴

۶۹- مهدی رشیدی با کد ۴۱۵

۷۰- رضا رضایی با کد ۴۱۶

۷۱- مهدی رضایی با کد ۴۱۷

۷۲- مرضیه رضایی پور با کد ۴۱۸

۷۳- مهدی رضایی تختی با کد ۴۱۹

۷۴- سید محمد جواد رضوی نسب با کد ۴۲۱

۷۵- سهیلا رنجبر منفرد با کد ۴۲۴

۷۶- محمد رنجبر کلویی با کد ۴۲۵

۷۷- عاطفه روحانیان با کد ۴۲۶

۷۸- محمد رییسی چاهستانی با کد ۴۲۷

۷۹- اسمعیل رییسی حسن لنگی با کد ۴۲۸

۸۰- مهین زارع پیرحاجی با کد ۴۲۹

۸۱- مهدی زارعی با کد ۴۵۱

۸۲- محمد زارعی چاخرگی با کد ۴۵۴

۸۳- اکبر زبردست با کد ۴۵۶

۸۴- ستار ساعی با کد ۴۵۷

۸۵- حسن سالاری با کد ۴۵۸

۸۶- فریده سالاری با کد ۴۵۹

۸۷- صداقت سالاری پاشقی با کد ۴۶۲

۸۸- علی اصغر سالاری جایینی با کد ۴۶۴

۸۹- مجتبی سالاری جغین با کد ۴۶۵

۹۰- فیروز سالاری سیرویی با کد ۴۶۷

۹۱- سمیه ستاری با کد ۴۶۸

۹۲- علیرضا سعیدی با کد ۴۷۱

۹۳- داوود سلیمانی خورگو با کد ۴۷۵

۹۴- عبدالرحمن سمیعی باکد ۴۷۶

۹۵- بیژن شبانکاره با کد ۴۷۸

۹۶- مهرداد شجاعی حسن لنگی با کد ۴۷۹

۹۷- مختار شهریاری با کد ۴۸۵

۹۸- سکینه شهریاری کوتک با کد ۴۸۶

۹۹- حجت صادقی با کد ۴۸۷

۱۰۰- عباس صحراخواب با کد ۴۹۱

۱۰۱- منصور عامری با کد ۴۹۵

۱۰۲- احمد عامری سیاهویی با کد ۴۹۶

۱۰۳-رضا عامری سیاهویی با کد ۴۹۷

۱۰۴- فریده عامری سیاهویی با کد ۴۹۸

۱۰۵- عیسی عباسی تنبانویی با کد ۵۱۲

۱۰۶- وحید عبدلی با کد ۵۱۴

۱۰۷- محمد فلاح کهن با کد ۵۱۸

۱۰۸- منصور فلامرزی با کد ۵۱۹

۱۰۹- ابراهیم قائمی فر با کد ۵۲۴

۱۱۰- رویین تن قریشی با کد ۵۲۵

۱۱۱- حبیب کارجو با کد ۵۲۶

۱۱۲- مهناز کریمی پور احمدی با کد ۵۲۷

۱۱۳- محمد کمالی باغستانی با کد ۵۲۹

۱۱۴- علیرضا کناری راییز با کد ۵۴۲

۱۱۵- احمد کناری نژاد با کد ۵۴۵

۱۱۶- حمید مارززاده با کد ۵۶۱

۱۱۷- آرمان ماندگاری با کد ۵۶۲

۱۱۸- فرحبخش ماندگاری با کد ۵۶۴

۱۱۹- محبوبه محمد زاده کیانی با کد ۴۶۷

۱۲۰- زهرا مرادی شهدادی با کد ۵۷۴

۱۲۱- مجتبی معین وزیری با کد ۵۷۸

۱۲۲- هدایت موسایی با کد ۵۸۱

۱۲۳- سمیه موسوی با کد ۵۸۲

۱۲۴- سید محمد رضا موسوی با کد ۵۸۴

۱۲۵- سهراب میرزایی با کد ۵۸۶

۱۲۶- امیر میرشکارنژاد با کد ۵۸۷

۱۲۷- حسین مینا با کد ۵۹۱

۱۲۸- محمد ناصری با کد ۵۹۴

۱۲۹- محسن نصرالهی با کد ۵۹۵

۱۳۰- فاطمه سادات نظام زاده با کد ۵۹۶

۱۳۱- مصیب نظری رودان با کد ۵۹۷

۱۳۲- ایوب نکویی با کد ۵۹۸

۱۳۳- سیاوش واحدی سرریگانی با کد ۶۱۸

۱۳۴- مهدی وحیدی با کد ۶۲۱

۱۳۵- معصومه وطن دوست با کد ۶۲۴

۱۳۶- موسی یکرنگی دهبارز با کد ۶۲۵

انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان هرمزگان، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.