استاندار هرمزگان: جزایر توریستی هرمزگان به ١٠ جزیره افزایش خواهد یافت

استاندار هرمزگان گفت: با پیگیری و همکاری معاون اول رئیس جمهور، جزایر گردشگری هرمزگان به ١٠ مورد افزایش خواهد یافت.

به گزارش تیلا نیوز، مهدی دوستی صبح امروز ۱۳ فروردین ماه در جمع خبرنگاران، بیان کرد: یکی از برنامه های اصلی برای گسترش گردشگری در استان افزایش تعداد جزایر مهمانپذیر در خلیج فارس است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۵ جزیره هرمزگان قابلیت گردشگری دارند که با پیگیری و همکاری معاون اول رئیس جمهور این جزایر به ١٠ مورد افزایش خواهد یافت که با توسعه زیرساخت های مناسب، این جزایر نقش پررنگی در گسترش صنعت گردشگری استان خواهند داشت.

استاندار هرمزگان عنوان کرد: در ٢٨ اسفند رئیس جمهور دستور پرداخت سوخت کشتی های تفریحی کروز را صادر نمودند که بزودی این کشتی ها در سواحل هرمزگان حاضر خواهد شد که این امر منجر به گسترش هرچه بیشتر صنعت توریسم در هرمزگان می‌شود.

وی در پاسخ به سوال مساله مالکیت زمین های شهر بندرعباس، با اشاره به برنامه های تدوین شده برای اعطای سند به مردم در حاشیه شهر بندرعباس اضافه کرد: قویا معتقدم مالکیت پایه اصلی توسعه در کشور است، چرا که با مالکیت مردم برای بهسازی اموال خود تلاش خواهند کرد.

دوستی بیان کرد: با موافقت ریاست محترم جمهوری ٣۵٠ هکتار برای جابجایی زمین های موجود در شهر بندرعباس با مالکین حقیقی و حقوقی تخصیص داده شده است که با تکمیل شدن جابجایی زمین ها، سندهای مردم ساکن در این مناطق به مرور ارائه خواهد شد.