استاندار هرمزگان خطاب به معاون وزیر بهداشت: زیرساخت های بهداشتی هرمزگان تقویت شود

استاندار هرمزگان در دیدار با معاون وزیر بهداشت بر تقویت زیرساخت های بهداشتی استان، تقویت پایگاه های بهداشتی مرزی و تسریع در تکمیل مراکز در حال ساخت تاکید کرد.

استاندار هرمزگان در دیدار با معاون وزیر بهداشت بر تقویت زیرساخت های بهداشتی استان، تقویت پایگاه های بهداشتی مرزی و تسریع در تکمیل مراکز در حال ساخت تاکید کرد.

به گزارش تیلا نیوز، مهدی دوستی روز دوشنبه در دیدار با دکتر کمال حیدری در خصوص اختصاص اعتبار به منظور تجهیز آزمایشگاه جامع بهداشت هرمزگان به گفته و گو پرداخت که قرار است از محل اعتبارهای استانی ساخته شود.

همکاری برای کنترل بیماری کرونا، تقویت سیستم بهداشتی و اقدام های پیشگیرانه برای کنترل شیوع مجدد این بیماری در استان نیز مورد تاکید و توافق طرفین قرار گرفت.