استقبال پایین مردم بندرعباس از نام نویسی در طرح نهضت ملی مسکن

چرا ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن در 50کیلومتری بندرعباس است آیا واقعا در محدوده شهر زمین مسکونی وجود ندارد؟

به گزارش تیلا نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، پنج روز از آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن می گذرد که در بندرعباس باعدم استقبال مردم روبه رو شده است. مشکل کار از دولت است یا مردم بندرعباس خانه نمی خواهند.

این روز ها شاهد ثبت نام مسکن هستیم اما م در بندرعباس مردم از این طرح استقبال نکرده اند دلیل آن هم روشن است. در طرح جدید مسکن ملی در 50کیلومتری بندرعباس در نظر گرفته است. آیا واقعا در خود شهر بندرعبا س زمین مناسب وجود ندارد ؟

اگر به طور اجمالی در این شهر حرکت کنید مشاهده خواهید کرد که هکتار ها زمین از سوی ادارات گرفته شده و هیچ ساخت و سازی انجام نمی شود و این در حالی است که هنوز در جای جای این شهر زمین برای ساخت هزاران واحد مسکونی در خود این بندرعباس است و این نیاز نیست که 50کیلومتری برای ساخت مسکن در نظر گرفته شود.

بندرعباس بزرگترین بندر تجاری کشور و شاهد درآمد میلیاردی دولت از این شهر هستیم آیا حق مردم بندرعباس این است.

مردم در طی تماس با باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرده اند که هکتار ها زمین که هنوز در خود این شهر وجود دارد برای چه کسی در نظر گرفته شده است.