استقرار رشته معدن در هرمزگان / هنرستان منطقه فین هنرجو می پذیرد

با مشارکت شرکت معدنی سنگ آهن آک کهور، رشته معدن در هنرستان منطقه فین در استان هرمزگان برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ایجاد شد.

با مشارکت شرکت معدنی سنگ آهن آک کهور، رشته معدن در هنرستان منطقه فین در استان هرمزگان برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ایجاد شد.

به گزارش تیلا نیوز، هنرستان پسرانه حکیم نظامی از بین دانش آموزان مستعد و واجد شرایط به تعداد محدود هنرجو می پذیرد.

اولویت ثبت نام برای دانش آموزان منطقه است و کلاسها با امکانات لازم، آزمایشگاه تخصصی است. مهارت آموزی و اشتغال در معادن و آموزش توسط هنرآموز مجرب از دیگر آیتم های آن است.

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۰۷۶۳۲۵۲۰۷۳۴ و ۰۷۶۳۲۵۲۰۰۱۸ تماس حاصل کنند.