استقرار مخزن اکسیژن بیست تُنی در بیمارستان پارسیان

رئیس بیمارستان پارسیان گفت: مخزن اکسیژن بیست تُنی در بیمارستان رستمانی شهرستان پارسیان استقرار یافته است.

رئیس بیمارستان پارسیان گفت: مخزن اکسیژن بیست تُنی در بیمارستان رستمانی شهرستان پارسیان استقرار یافته است.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، اکبری افزود: این مخزن اکسیژن۲۰ تُنی قادر است تا یک ماه بدون نیاز به برق، اکسیژن مورد نیاز بیمارستان را تامین کند.

وی گفت: این مخزن با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون تومان از طریق دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خریداری و به بیمارستان رستمانی پارسیان تحویل داده شد.