اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در خصوص خاموشی‌ها

برنامه مدیریت اضطراری بار بصورت نوبتی در سطح استان هرمزگان اجرا می شود.

به گزارش تیلا نیوز، شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان با صدور اطلاعیه ای از برنامه مدیریت اضطراری بار که بصورت نوبتی در سطح استان اجرا می شود، خبر داد.

نظر به اجرای برنامه مدیریت اضطراری بار و وقفه های احتمالی در تامین برق در سطح استان به اطلاع هم استانی های گرامی می رساند: برنامه مدیریت اضطراری بار که بصورت نوبتی در سطح استان اجرا می گردد؛ بدلیل افزایش دمای هوا ، بالارفتن مصرف برق در سطح کشور و محدودیت های تولید نیروگاه های برق آبی برای تامین برق مصرفی می باشد که کلیه شهرستان ها در سراسر استان و کلیه مناطق رابه نوبت شامل می‌شود و تا کاهش مصرف برق و برابری مصرف با تولید ادامه خواهد داشت.

برنامه احتمالی مدیریت اضطراری بار به صورت روزانه از طریق درگاه اینترنتی این شرکت به آدرس www.hedc.co.ir قابل رویت می باشد.

لذا ضمن تشکر از همراهی ،از تمامی هم استانی های گرامی تقاضا داریم با کاهش مصرف برق به میزان حداقل ده درصد در محل زندگی یا کسب و کار خود بویژه در ساعات اوج مصرف برق (۱۳ الی۱۷) امکان بهره مندی خود و سایر هم استانی های ارجمند را از نعمت برق فراهم آورند .

خاطر نشان می شود کارکنان این شرکت برای خدمت رسانی بی وقفه از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.