افزایش قیمت بلیت شناور‌های مسافری در هرمزگان

قیمت بلیت شناور‌های مسافری در مسیر بندرعباس به جزایر قشم و هرمز و بالعکس افزایش یافت.

به گزارش تیلا نیوز، ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان قیمت جدید بلیت شناور‌های مسافری در مسیر بندرعباس به جزایر قشم و هرمز و بالعکس را اعلام کرد.

محمد احمدی زاده مدیر بندر شهید حقانی بندرعباس گفت: قیمت های جدید از صبح امروز( ۱۴ دی) در مسیرهای دریایی مرکز استان اعمال شده است.

قیمت جدید بلیت شناور‌های مسافری در مسیر بندرعباس به جزیره قشم و بالعکس:

مسافران و گردشگران: ۸۹ هزار تومان – قیمت قبل ۶۷۵۰۰ تومان

قشموندان: ۴۹ هزار تومان (هفته‌ای یک بار) – قیمت قبل ۳۲۵۰۰ تومان

قشموندان تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و بیماران خاص: ۴۹ هزار تومان (بدون محدودیت) – قیمت قبل ۳۲۵۰۰ تومان

قیمت جدید بلیت شناور‌های مسافری در مسیر بندرعباس به جزیره هرمز و بالعکس:

مسافران و گردشگران: ۸۹ هزار تومان- قیمت قبل ۶۳ هزار تومان

ساکنان جزیره هرمز: ۱۹ هزار تومان (هفته‌ای دو بار) – قیمت قبل ۱۳ هزار تومان

ساکنان جزیره هرمز تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و بیماران خاص: ۱۹ هزار تومان (بدون محدودیت) – قیمت قبل ۱۳ هزار تومان

دانشجویان دانشگاه آزاد هرمز: ۴۹ هزار تومان