افزایش ۱۲ درصدی تولید برق نیروگاه گازی خلیج فارس

از ابتدای امسال تاکنون تولید برق در نیروگاه گازی خلیج فارس ۱۲ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

به گزارش تیلا نیوز، مدیر تولید برق نیروگاه گازی خلیج فارس گفت: با توجه به اینکه سقف تولید برق در این نیروگاه چهار میلیون و ۷۰۰ هزارمگاوات ساعت تعیین شده است که در این مدت به پنج میلیون و ۸۰ هزار و ۷۸۹ مگاوات افزایش یافته است.

محمد مهنی نژاد گفت: با وجود محدودیت‌های بسیار در تامین مواد اولیه مورد نیاز در ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز به واسطه تحریم‌های موجود، به منظور حفظ سطح آمادگی نیروگاه برای تولید انرژی در پیک سال ۱۴۰۰، تعمیرات اساسی واحد GT ۲۱ امسال برنامه ریزی و در حال انجام است

نیروگاه گازی خلیج فارس دارای شش واحد ۱/۱۶۵ مگاواتی از نوع GT ۱۳_E ۲ است که بیشتر از یک سوم تولید برق هرمزگان را برعهده دارد.