مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان خبر داد؛

افزایش ۲ درصدی بیمه شدگان تامین اجتماعی در هرمزگان

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان گفت: بیمه‌شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی در استان هرمزگان به بیش از ۳۳۴ هزار نفر رسید. در حال حاضر ۳۳۴ هزار و ۱۲۱ نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که به نسبت ابتدای سالجاری حدود بیش از ۲ درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش تیلا نیوز، عباس اکبری اعلام کرد: بیمه‌شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی در استان هرمزگان به بیش از ۳۳۴هزار نفر رسیده است که به نسبت ابتدای سال حدود ۲.۳درصد رشد نشان می دهد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر از مجموع بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در استان هرمزگان ۲۹۱ هزار و ۷۴۰ نفر بیمه شده اجباری ، ۱۱ هزار و ۲۶۵ نفر بیمه شده حرف و مشاغل آزاد، ۵ هزار و ۶۷۴ نفر بیمه شده اختیاری، ۸ هزار و ۴۳۳ نفر کارگر ساختمانی و ۶ هزار و ۳۵۸ نفر راننده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

اکبری افزود: ۲ هزار و ۲۲۱ نفر طلاب و روحانیون، یک هزار و ۴۳۳ نفر بافنده، یک هزار و ۹۷۰ نفر کارفرمای صنفی، ۲۴۰ نفر باربر، ۸۳۴ نفر خادمین مساجد نیز جزو بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی در استان محسوب می شوند و از خدمات این سازمان استفاده می کنند و ۲ هزار و ۵۷۴ نفر بعنوان بیمه شدگان بیکار ماهانه از این اداره کل مقرری بیکاری دریافت می‌کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان با اشاره به اینکه آمارهای ارائه شده صرفاً معرف تعداد و ترکیب بیمه شدگان تامین اجتماعی در هرمزگان است، عنوان کرد: تعداد ۵۷ هزار و ۳۵۵ نفر مستمری بگیر اصلی و ۳۹ هزار و ۹۴۸ نفر نیز به عنوان افراد تبعی مستمر بگیران تحت پوشش خدمات این سازمان هستند.

اکبری تعداد دقیق افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در استان هرمزگان را ۹۹۱ هزار و ۶۶۸ نفر اعلام نمود که معادل نیمی از کل جمعیت استان است.