امتحان‌های دانشگاه پیام نور هرمزگان برگزار نمی‌شود

رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان گفت: امتحان‌های دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور استان در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه یکم و دوم خرداد برگزار نمی‌شود.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از خبرگزاری صداوسیما، رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان گفت: امتحان‌های دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور استان در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه یکم و دوم خرداد برگزار نمی‌شود.

منصور فرهادی افزود: به دلیل شهادت رئیس جمهور همه امتحان‌های دانشگاه‌های پیام نور استان در این دو روز به روز‌های ۲۹ و ۳۰ خرداد منتقل شد.