امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان ۱۴۰۰

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده امروز ۱۷ مهرماه پایان می یابد

به گزارش تیلا نیوز، امروز ۱۷ مهرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان ۱۴۰۰ است.

شاکر رضا مریدی، مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان گفت:مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان محترم مالیاتی حداکثر پانزده روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند که با توجه به شرایط کرونایی و تعطیلات هفته گذشته،بنابراین آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه دوم (تابستان) ۱۴۰۰ تا پایان امروز شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۰ خواهد بود.

مریدی افزود:مودیان می‌توانند از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR قسمت مالیات بر ارزش افزوده اطلاعات تکمیلی را دریافت و نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.