امشب در آسمان به دنبال «ابرماه» باشید

اخترشناسان می گویند: علاقه مندان درست هنگام غروب آفتاب، از افق شرقی می‌توانید شاهد طلوع بزرگترین ماه کامل ۲۰۲۲ باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محققان می گویند: خیلی هیجان‌زده نشوید. این تغییرات در اندازه ماه با چشم قابل تشخیص نیست، اما اگر تلسکوپی دارید، می‌توانید اندازه آن را با اندازه ماه در رصد‌های قبلی خود مقایسه کنید.

ابرماه امشب از سراسر دنیا قابل مشاهده است و همه می‌توانند طلوع آن را رصد کنند.

ابرماه (Supermoon) زمانی اتفاق می‌افتد که ماه در نزدیکترین فاصله‌اش به ما باشد و در مرحله ماه بدر یا کامل (Full moon) باشد.