معاون بهره برداری شرکت توزیع برق هرمزگان:

امیدواریم تا یک ماه آینده خاموشی‌ها به حداقل برسد

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: براساس تمهیدات وزارت نیرو در سطح تولید امیدواریم تا یک ماه آینده خاموشی‌ها به حداقل برسد.

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: براساس تمهیدات وزارت نیرو در سطح تولید امیدواریم تا یک ماه آینده خاموشی‌ها به حداقل برسد.

به گزارش تیلا نیوز، مصطفی طیبی صبح امروز در جمع خبرنگاران، افزود: گرمای زود رس هوا و افزایش ناگهانی مصرف برق باعث بوجود آمدن مشکلات فنی در شبکه تولید، انتقال و توزیع برق هرمزگان شده است.

وی اضافه کرد: این شرایط مشکلاتی برای شبکه تولید، انتقال و توزیع برق ایجاد کرد که ناگزیر به مدیریت اضطراری و اعمال خاموشی شدیم.

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق هرمزگان اظهار کرد: تلاش همکاران در صنعت برق و بخش تولید، انتقال و توزیع بر این است که خاموشی‌های کمتری اعمال شود.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان گفت که شبکه پایدار ۱۰۰ درصدی داریم، عنوان کرد: براساس تمهیدات وزارت نیرو در سطح تولید امیدواریم تا یک ماه آینده خاموشی‌ها به حداقل برسد.