رییس ستاد انتخابات هرمزگان: انتخابات در ۴۵ شهر و ۱۳۱۶ روستای هرمزگان برگزار می‌شود

یک هزار و ۵۵۶ شعبه برای هرمزگان در نظر گرفته شده که یک هزار شعبه ثابت و ۵۵۶ شعبه سیار هستند.

رییس ستاد انتخابات هرمزگان گفت: یک هزار و ۳۲۱ روستای هرمزگان دارای کرسی شوراهای اسلامی سه یا پنج نفره اند که در ۲۴ روستا داوطلب برای انتخابات شورای روستا ثبت نام نکرده بود که اکنون این تعداد به ۶ روستا کاهش یافته است، بنابراین انتخابات در ۴۵ شهر و یک هزار و ۳۱۶ روستای هرمزگان برگزار می‌شود.

به گزارش تیلا نیوز، علی رئوفی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هرمزگان دارای ۳۴ هزار و ۳۹ نفر رأی اولی است که از این تعداد ۱۷ هزار و ۹۹ نفر مرد و ۱۶ هزار و ۹۴۰ نفر را زنان تشکیل هستند.

رییس ستاد انتخابات هرمزگان بیان کرد: یک میلیون و ۱۹ هزار و ۲۲۰ نفر واجد شرایط رأی دادن در سال ۹۲ در هرمزگان بودند که ۷۷.۲ دهم درصد آنان در انتخابات آن سال مشارکت کردند و در سال ۹۶ هم یک میلیون و ۱۲۹ هزار و ۲۲۸ نفر واجد شرابط شرکت در انتخابات بودند که ۷۸.۶۹ صدم درصد آنان در انتخابات شرکت کردند. امسال هم امیدواریم با شور و نشاط مردم شاهد مشارکتی ۷۰ درصدی باشیم.

رییس ستاد انتخابات هرمزگان با اظهار اینکه یک هزار و ۵۵۶ شعبه برای هرمزگان در نظر گرفته شده که یک هزار شعبه ثابت و ۵۵۶ شعبه سیار هستند، عنوان کرد: با توجه به صعب العبور بودن برخی مناطق هرمزگان مانند مناطق کوهستانی شهرستان‌های حاجی آباد، بشاگرد، میناب و همچنین برخی جزایر شعب سیار پیش‌بینی شده که با خودروهای مناسب این مناطق و شناورها به نقاط مورد نظر حمل می‌شوند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: یک هزار و ۳۲۱ روستای هرمزگان دارای کرسی شوراهای اسلامی سه یا پنج نفره اند که در ۲۴ روستا داوطلب برای انتخابات شورای روستا ثبت نام نکرده بود که اکنون این تعداد به ۶ روستا کاهش یافته است، بنابراین انتخابات در ۴۵ شهر و یک هزار و ۳۱۶ روستای هرمزگان برگزار می‌شود.

به گفته رئوفی، بیش از ۹ هزار نفر امسال در برقراری امنیت انتخابات در هرمزگان همکاری دارند.