انتخاب رئیس کل دادگستری هرمزگان و دادستان بندرعباس به عنوان مدیر نمونه ملی دستگاه قضایی کشور

در جریان برگزاری همایش سراسری قوه قضاییه رئیس کل دادگستری هرمزگان و دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس به عنوان مدیران نمونه ملی دستگاه قضایی کشور انتخاب شدند.

در جریان برگزاری همایش سراسری قوه قضاییه رئیس کل دادگستری هرمزگان و دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس به عنوان مدیران نمونه ملی دستگاه قضایی کشور انتخاب شدند.

به گزارش تیلا نیوز، همایش سراسری قوه قضاییه با حضور آیت اللّه رئیسی رئیس قوه قضاییه، معاونین دستگاه قضا ، مسئولین عالیرتبه قضایی و رؤسا و دادستان های سراسر کشور برگزار شد.

در جریان برگزاری این همایش، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با کسب بیشترین امتیاز در عملکرد به عنوان مدیر نمونه ملی دستگاه قضایی کشور برگزیده شد و از سوی ریاست قوه قضاییه مورد تقدیر قرار گرفت.

همچنین مجتبی قهرمانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان نیز به عنوان دادستان نمونه و مدیر ملی معرفی شد و لوح تقدیر خود را از رئیس قوه قضاییه دریافت کرد.