انتخاب یک فرهنگی بسیجی هرمزگانی به عنوان عضو هیات رییسه کنگره معلمان انقلاب اسلامی

محمد مهترپور فرهنگی بسیجی از استان هرمزگان در انتخابات هیئت رییسه کنگره معلمان انقلاب اسلامی کشور به عنوان عضو هیات رییسه انتخاب شد.

به گزارش تیلا نیوز نقل از خبرگزاری بسیج، مسوول سازمان بسیج فرهنگیان استان هرمزگان افزود: محمد مهترپور عضو هیأت اندیشه ورز و مسوول کمیسیون منابع انسانی مجمع استانی کنگره معلمان انقلاب اسلامی هرمزگان در انتخابات هیات رئییسه کنگره معلمان انقلاب اسلامی کشور به عنوان عضو هیئت ریسه انتخاب شده است.

سرهنگ صادق حاتمی افزود: هدف کنگره معلمان انقلاب اسلامی در واقع کمک به ارتقای کارآمدی و پیشبرد اهداف دستگاه تعلیم و تربیت می باشد.

نخستین کنگره معلمان انقلاب اسلامی از دهم تا چهاردهم تیرماه با حضور فرهنگیان بسیجی سراسر کشور در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.