انتشار مقاله علمی نخستین واکسن ایرانی کرونا در نشریه علمی معتبر جهانی

فناور پروژه واکسن برکت گفت:‌ مقاله پیش‌بالینی و دانش فنی واکسن کووایران برکت در یکی از معتبرترین مجلات علمی بین‌المللی منتشر شد.

به گزارش ایرنا از ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، اصغر عبدلی افزود: پس از ارائه مقاله علمی و مستندات تولید واکسن برکت و عبور از مراحل داوری و پاسخ به پرسش‌های تخصصی داوران، مقاله پیش‌ بالینی واکسن کووایران برکت در مجله مدیکال وایرولوژی با ضریب تأثیر ۶/۹۸۹ و در رده نشریات Q۱ منتشر شد.

وی افزود: جا دارد از اعتماد و صبر جامعه علمی کشور و حمایت مردم عزیز ایران در این مسیر برای دستیابی به این نقطه و کسب افتخار و عزت برای کشور قدردانی کنیم.

عبدلی خاطرنشان کرد: دغدغه ستاد اجرایی فرمان امام و مدیران پروژه واکسن برکت از ابتدا این بود که مقالات مربوط به تلاش دانشمندان نخبه کشور برای تولید نخستین واکسن ایرانی کرونا در معتبرترین مجلات بین‌المللی منتشر شود. البته مقالات متعددی از واکسن کووایران برای مجلات معتبر ارسال شده و در مرحله داوری است.

وی گفت: امید است سایر مقالات مربوط به این واکسن نیز به زودی چاپ و منتشر شوند.

فناور واکسن کوو ایران برکت افزود: بار دیگر شعار “ما می توانیم” ایرانیان برای جهانیان ثابت شد.

به گزارش ایرنا، واکسن کووایران برکت، نخستین واکسن ایرانی کرونا است که موفق به اخذ مجوز شد و در حال توزیع در مراکز واکسیناسیون است.