انتشار کلید اولیه کنکور ۱۴۰۰ ؛‌ امروز

دفترچه سئوالات آزمون تمام گروه‌های آزمایشی برای داوطلبان داخل کشور در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

کلید اولیه کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ برای داوطلبان داخل کشور امروز در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از عصر ایران، کلید اولیه کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ برای داوطلبان داخل کشور از ساعت ۲۰ دوشنبه ۱۴ تیر و برای داوطلبان خارج از کشور چهارشنبه ۱۶ تیر در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود.

همچنین دفترچه سئوالات آزمون تمام گروه‌های آزمایشی برای داوطلبان داخل کشور در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

دفترچه سوالات آزمون هر گروه آزمایشی برای همه داوطلبان خارج از کشور امروز ۱۳ تیر منتشر می‌شود.

آزمون عمومی و اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۹ تا ۱۲ تیر در ۴۱۴ شهرستان و بخش مختلف کشور و ۳ هزار و ۵۲۲ حوزه امتحانی و ۱۱ کشور خارجی با رقابت یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ نفر داوطلب برگزار شد.

آزمون گروه آزمایشی هنر صبح چهارشنبه ۹ تیر، آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح پنج‌شنبه ۱۰ تیر، آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنج‌شنبه ۱۰ تیر، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه ۱۱ تیر و آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی صبح شنبه ۱۲ تیر برگزار شدند.

تعداد ۶۶۲ هزار و ۱۱۴ داوطلب زن و تعداد ۴۴۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب مرد در این آزمون ثبت نام کرده‌اند که برای آن‌ها تعداد یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۹۳۱ کارت کنکور صادر شد.