انتصاب مشاور اتاق بازرگانی هرمزگان در امور کشاورزی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان طی حکمی مهدی ترابی را به عنوان نماینده اتاق بازرگانی هرمزگان در امور کشاورزی معرفی و منصوب کرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان طی حکمی مهدی ترابی را به عنوان نماینده اتاق بازرگانی هرمزگان در امور کشاورزی معرفی و منصوب کرد.

به گزارش تیلا نیوز، متن حکم محمدرضا صفا رییس اتاق بازرگانی هرمزگان بدین شرح است

جناب آقای دکتر مهدی ترابی

با سلام و احترام ؛

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی به‌ عنوان پارلمان بخش خصوصی است که برخی از وظایف آن از قبیل ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور به قوای سه ‌گانه، همکاری با دستگاه ‌های اجرایی به‌ منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق و … می‌ باشد.

در این راستا با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند حضرتعالی در مباحث و اشراف کامل به این حوزه مهم و کلیدی، به موجب این حکم حضرتعالی را به سمت نماینده ریاست اتاق بازرگانی هرمزگان در امور کشاورزی منصوب می ‌نمایم. بدیهی است کلیه بخش ‌های اتاق همکاری لازم را معمول خواهند داشت.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره ‌گیری از پشتوانه تجربیات ارزنده و سوابق مؤثر گذشته خود، همچنین با استفاده از کلیه امکانات و ظرفیت ‌های موجود در انجام مسئولیت ‌های محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های اتاق بازرگانی هرمزگان موفق و مؤید باشید.

یادآور می شود دکتر مهدی ترابی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۱ در بخش اجرایی سازمان جهاد کشاورزی در مسوولیت های مختلف شامل مدیریت ترویج و آموزش، مدیریت زراعت و باغبانی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس، ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی، مدیریت شرکت شهرک های کشاورزی و معاونت تولید و بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان را در کارنامه درخشان خود دارد.