انتصاب معاون جدید آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس

طی حکمی از سوی «امیرعلی ناصری» مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس، «آمنه روزبان» به عنوان معاون جدید آموزش ابتدایی این ناحیه منصوب و معرفی شد.

طی حکمی از سوی «امیرعلی ناصری» مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس، «آمنه روزبان» به عنوان معاون جدید آموزش ابتدایی این ناحیه منصوب و معرفی شد.

به گزارش تیلا نیوز، «روزبان» دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و ۲۵ سابقه مدیریت، معاونت و تدریس در مدارس (۱۱سال به عنوان مدیر دبستان شاهد) ناحیه دو بندرعباس را در کارنامه اجرایی و آموزشی خود به همراه دارد.

لازم به ذکر است، پیش از این «علی کریمی قلعه قاضی» به مدت ۶ سال، سکان معاونت آموزش ابتدایی این ناحیه آموزشی را بر عهده داشت.