انتظار داشتیم برای وزارت آموزش و پرورش یک چهره ملی و کارکشته معرفی شود/گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات می‌تواند مسیر توسعه را سرعت بخشد

رییس مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: ترکیب کلی کابینه [لیست وزرای پیشنهادی] بجز دو یا سه گزینه، خوب است.

به گزارش تیلا نیوز، احمد مرادی با انتقاد از معرفی برخی از وزرا از جمله وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش افزود: ترکیب کلی کابینه بجز دو یا سه گزینه خوب است و در خصوص وزارتخانه‌ای مثل آموزش و پرورش که زیربنای رشد و توسعه کشور را رقم می‌زند انتظار داشتیم یک چهره ملی و کارکشته معرفی شود تا بتواند مشکلات این حوزه را رفع کند.

نماینده مردم هرمزگان در خصوص گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات نیز تصریح کرد: دکتر زارع‌ پور با یک کارنامه روشن مدیریتی از جمله جوانان متخصصی است که در بهترین دانشگاه‌های داخلی و خارجی تحصیل کرده که به نظرم می‌تواند مسیر توسعه را در وزارت ارتباطات سرعت بخشد.

مرادی در پاسخ به اینکه انتظار مجلس از وزارت ارتباطات در ۴سال آینده چیست، تأکید کرد: این وزارتخانه یک دستگاه زیرساختی و تخصصی است و ما انتظار محتوایی از آن نداریم ولی امیدواریم پوشش شبکه ارتباطی کشور در ۴سال آینده بطور کامل در کشور توسعه و تقویت شود چرا که از آموزش تا درمان و معیشت مردم به فضای مجازی گره خورده و پذیرفتنی نیست هیچ شهروند ایرانی از دسترسی به ارتباطات محروم بماند.