مدیرعامل آب و فاضلاب استان خبر داد؛

انتقال آب شرب به سیریک هرمزگان

مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان از انتقال آب شرب بهداشتی به شهر سیریک خبر داد.

به گزارش تیلا نیوز، عبدالحمید حمزه پور با اشاره به اینکه سایت زیارت با ظرفیت قراردادی سه هزار متر مکعب در شبانه روز احداث آن آغاز شد، گفت: با آینده نگری در زیرساخت‌های این آب شیرین کن، پیش بینی افزایش ظرفیت تا ۶ هزار متر مکعب در شبانه روز نیز شده است. این پروژه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عمده تجهیزات آن نصب شده که با تکمیل آبگیر دریا، روند شیرین سازی آب آغاز خواهد شد.

به گفته حمزه پور، آب تولیدی آب شیرین کن زیارت که تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است، تا پایان سال وارد شبکه آبرسانی سیریک می‌شود و مردم از آب تولیدی با کیفیت آب شیرین کن زیارت بهره مند می‌شوند.

مدیرعامل آبفا تصریح کرد: این آب شیرین کن به دلیل به هم پیوستگی خط انتقال و شبکه توزیع سیریک بر تأمین آب کل شهرستان تأثیر می‌گذارد.

وی ادامه داد: با هدف بهره مندی بیشتر مردم سیریک و کمک به پایداری جمعیت ساکن در شهرها و روستاهای این شهرستان طرح اجرای ۱۲ کیلومتر خط انتقال جدید نیز در دستور کار است که با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان عملیات احداث آن آغاز خواهد شد.

حمزه پور همچنین با اشاره به منابع آبی شهرستان سیریک افزود: سیریک به دلیل عدم برخورداری از منابع آب سطحی و زیرسطحی، آب مورد نیاز عمده جمعیت آن از خارج شهرستان تأمین می‌شود که با تکمیل آب شیرین کن زیارت، خود این شهرستان با استفاده از ظرفیت دریا تأمین کننده آب بخشی از نیاز آبی جمعیت ساکن در شهر و روستاهای سیریک خواهد بود.

به گفته وی استاندار هرمزگان و نماینده ولی فقیه نیز همواره حامی اجرای طرح‌های آبرسانی بوده اند که در تأمین نیاز آبی سیریک پشتیبانی ویژه ای داشتند که نتایج آن تأمین آب بخش بمانی سیریک به عینه شاهد بودیم.

مدیرعامل آبفا همچنین از ظرفیت سازی برای افزایش ظرفیت تولید آب شیرین کن شهر سیریک خبر داد و گفت: ظرفیت این آب شیرین کن به بالای سه هزار متر مکعب خواهد رسید.

پاکروان فرماندار سیریک نیز در این بازدید با اشاره به توجه ویژه استاندار هرمزگان و مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان به سیریک افزود: در اقدام جهادی تابستان امسال وضعیت آب بخش بمانی و ۹ روستا مرتفع شد و مردم که پیشتر هر ۴۰ روز یکبار آب دریافت می‌کردند، در حال حاضر به آب پایدار دست یافته اند.