اهداء تجهیزات پزشکی به مرکز بهداشتی درمانی هرمز

مسئول مرکز بهداشتی درمانی هرمز گفت: با حمایت خیرین مجموعه گردشگری ماجرا یک سری تجهیزات پزشکی به مرکز بهداشتی درمانی هرمز اهدا شد.

مسئول مرکز بهداشتی درمانی هرمز گفت: با حمایت خیرین مجموعه گردشگری ماجرا یک سری تجهیزات پزشکی به مرکز بهداشتی درمانی هرمز اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، آیدا مظلومی افزود: این تجهیزات پزشکی شامل؛ ۴ دستگاه ساکشن، الکتروشوک، ونتیلاتورو سمپلر به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان است.

مظلومی گفت: خیرین با کمک به این مرکز می‌توانند به تجهیز و نوسازی نقش مهمی را ایفا کنند.