فرماندار حاجی آباد خبر داد؛

اهدا ۱۲۰ صفحه خورشیدی رایگان به عشایر حاجی آباد

اداره امور عشایری هرمزگان ۱۲۰ دستگاه صفحه خورشیدی رایگان به عشایر مناطق مختلف شهرستان حاجی آباد اهدا شد.

به گزارش تیلا نیوز، فرماندار حاجی آباد گفت: ارزش این پنل‌های خورشیدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان است.

علی خرم نسب افزود: با اهدا پنل‌های خورشیدی عشایر که دسترسی به برق ندارند می‌توانند برق ضروری و مصرفی خود را تامین کنند.

وی با توجه به تاکید ویژه دولت نسبت به ارائه خدمات به عشایر گفت: این اقدام با هدف کمک به عشایر و قشر کم درآمد جامعه عشایری حاجی آباد بود تا عشایر بتوانند در زمینه تولید نقش بهتری ایفا کنند.