اولین واکسن کرونای ساخت بخش خصوصی موفق به دریافت کد اخلاق شد

پنجمین واکسن کرونا ایرانی شرکت سیناژن کد اخلاق برای کارآزمایی بالینی فاز ۲ را دریافت کرد.
پنجمین واکسن کرونا ایرانی شرکت سیناژن کد اخلاق برای کارآزمایی بالینی فاز ۲ را دریافت کرد.
به گزارش تیلا نیوز، تاکنون و با احتساب این ‎واکسن، ۵ نامزد واکسن کرونا موفق به دریافت کد اخلاق و ورود به فاز مطالعات بالینی شده اند.این واکسن اولین واکسن کرونای ساخت بخش خصوصی در ایران است که به این مرحله می‌رسد. ‏واکسن اسپایکوژن پس از گذراندن فاز ۲ و ۳ کارآزمایی بالینی در ایران با ظرفیت ماهانه حدود ۴ میلیون دز در شرکت سیناژن به تولید انبوه خواهد رسید.