ایجاد مسیرهای جایگزین فیبرنوری در شهرستان حاجی آباد

معاون شبکه مخابرات منطقه هرمزگان از ایجاد مسیرهای جایگزین فیبرنوری جهت جلوگیری از قطعی ارتباط در شهرستان حاجی آباد خبر داد.

معاون شبکه مخابرات منطقه هرمزگان از ایجاد مسیرهای جایگزین فیبرنوری جهت جلوگیری از قطعی ارتباط در شهرستان حاجی آباد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تیلا نیوز، علی اکبر عامری، گفت : ۲ مسیر پشتیبان فیبر نوری در شهرستان حاجی آباد ایجاد شد.

عامری، افزود: مسیرهای جایگزین فیبر نوری در شهرستان حاجی آباد با تلاش شبانه‌روزی گروه فنی مخابرات منطقه جهت مقابله با تهدیدات و شرایط اضطراری و نیز پایداری شبکه در برقراری ارتباطات برقرار شد، تا در شرایط بحرانی پاسخگوی نیاز شهروندان در ارتباطات دیتا و موبایل باشد.