مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان خبر داد؛

ایستگاه اصلی پمپاژ فاضلاب شهر بندرعباس بازسازی می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به همراه شهروز شجاعی مدیرعامل شرکت توسعه و تامین زیرساخت خلیج فارس از ایستگاه اصلی پمپاژ فاضلاب شهر بندرعباس بازدید کرد.

به گزارش تیلا نیوز؛ عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در این بازدید با اشاره به لزوم بازسازی و بروز رسانی تاسیسات فاضلاب با هدف بهبود تصفیه نهایی خاطرنشان کرد : ایستگاه اصلی پمپاژ فاضلاب بندرعباس واقع در محله آیت الله غفاری بندرعباس به عنوان یکی از ایستگاه های هدف برای بازسازی در فرایند ارتقا و بازسازی تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس و انتقال پساب به صنایع غرب پیش بینی شده است.

به گفته وی، مطالعات اولیه برای بازسازی این ایستگاه انجام شده است که پس از بررسی نهایی در کمیته فنی، فرایند بازسازی آن توسط شرکت توسعه و تامین زیرساخت خلیج فارس به عنوان سرمایه گذار تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس آغاز می شود.

مدیرعامل آبفا پیش بینی کرد، فرایند بازسازی این ایستگاه در مدت زمان ۱۸ ماه به پایان برسد.