بارش در ایران یک سوم میانگین جهانی است

اسماعیلی کارشناس محیط زیست گفت: متوسط بارش در ایران ۲۵۰ میلی متر در سال است که این رقم معادل یک سوم متوسط بارش جهانی است

باشگاه خبرنگاران: یک کارشناس محیط زیست گفت: متوسط بارش در ایران ۲۵۰ میلی متر در سال است که این رقم معادل یک سوم متوسط بارش جهانی است.

اسماعیلی گفت: کاهش ذخایر آبی پشت سد‌ها با تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات جوی مرتبط است و میزان متوسط بارش در ایران برابر با ۲۵۰ میلی متر در سال است که این رقم معادل یک سوم متوسط بارش جهانی است و از سوی دیگر نرخ متوسط تبخیر در کشور ما معادل ۲۱۰۰ میلی متر در سال است که این رقم خود معادل ۳ برابر نرخ متوسط جهانی است، این سه برابر بودن نرخ تبخیر در کنار یک سوم بودن نرخ بارش شرایط پیچیده‌ای را بوجود می‌آورد.

به گفته این کارشناس محیط زیست، زمانی که سد احداث می‌شود در فرآیند تغذیه آب‌های زیرزمینی که قبلا به طور پیوسته وجود داشت خلل ایجاد می‌کند و این به مرور باعث اختلال در تغذیه لایه‌های اشباع از آب در زیرزمین و مسیر رودخانه‌ها که سد بر روی آن احداث شده می‌شود و این فرآیند در کنار برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی باعث کاهش قابل توجه منابع آبی می‌شود.

پیش‌ از این مدیر دفتر بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران گفته بود؛ فروردین امسال به لحاظ آمار بارشی اصلا ماه خوبی نبود و کاهش ۷۷ درصدی بارش را در همین فروردین نسبت به متوسط بلندمدت داریم کاهش ۳۵۴ میلیون مترمکعبی را نسبت به ذخایر سد‌ها در سال‌های نرمال شاهد هستیم.

جدیدترین گزارش از حجم آب موجود در سد‌های کشور نشان می‌دهد که از ابتدای سال آبی جاری تا امروز فقط ۵۲ درصد از حجم مخازن سد‌های کشور از آب پر است.