بارش نخستین باران پاییزی در بندرعباس

بارش نخستین باران پاییزی عصر امروز در بندرعباس، به حال و هوای این شهر جنوبی، طراوت بخشید.

بارش نخستین باران پاییزی عصر امروز در بندرعباس، به حال و هوای این شهر جنوبی، طراوت بخشید.

به گزارش تیلا نیوز، علاوه بر اهالی برخی از مناطق شرق استان، شهروندان بندرعباسی نیز، عصر امروز شاهد نخستین باران پاییزی بودند.

آغاز بارش باران های پاییزی، شادمانی مردم بندرعباس و کشاورزان و باغداران مناطق روستایی استان در پی داشته و کام آنان را شیرین کرد.