بارندگی و طغیان رودخانه‌ها / راه ارتباطی بیش از ۴۰ روستای هرمزگان مسدود است

رییس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان گفت: مسیرهای فرعی و راه ارتباطی بیش از ۴۰ روستای این استان بر اثر بارندگی‌های روز گذشته و طغیان رودخانه‌های فصلی مسدود است.

به گزارش تیلا نیوز، محمد خزایی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بر اثر بارندگی برخی مسیرهای روستایی در محدوده محور «ماشنگی»، «مازگرد»، «نورآباد از سمت ماشنگی»، «باغگالن»، «چیرم آباد»، «مرادآباد»، «ذهگلکن» و «کهنشوییه» در رودان، محدوده منطقه «جگین بالا» و «جانوری» در جاسک و محدوده «سیاهو»، «تخت» و «پشتکوه» در بندرعباس مسدود شده است.

وی بیان داشت: بارندگی همچنین موجب انسداد مسیر روستاهای «درکاه»، «دستگرد ناگرد»، «جغیش»، «دسک»، درمار، تریش، پیلکی، ده پشت بیر، زمین عباسو، کولغ، وسطا، «ده جنگل»، «گاوکش»، «زمین تومان»، «تومان احمد»، «علی آباد دریوار»، «گازومبز» و «درکلاهو» شده است.

رییس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان اظهارداشت: همچنین راه اصلی جاسک به بشاگرد به علت بارندگی و طغیان رودخانه شریفی مسدود است.

خزایی یادآورشد: مسیر فرعی محدوده هشتبندی- قلعه گنج و همچنین محور بندرچارک بسته است