بازدید کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از جزیره لاوان

اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از جزیره لاوان بازدید کردند.

اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از جزیره لاوان بازدید کردند.

اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه بازدیدهای دوره‌ای از پالایشگاه‌های کشور از جزیره لاوان بازدید کردند./ عکس: حسن عباسی