بازگشت واحد شماره ۴ بخار نیروگاه بندرعباس به مدار تولید

معاون بهره برداری نیروگاه بندرعباس گفت: واحد شماره ۴ بخار این نیروگاه پس از خروج اضطراری و تعمیر وارد مدار تولید شد.

به گزارش تیلا نیوز، مهدی مرادی گفت: واحد ۳۲۰ مگاواتی شماره ۴ بخار نیروگاه بندرعباس که به دلیل خروج اضطراری و آمادگی هرچه بیشتر برای پیک تابستان از مدار خارج شده بود، با تلاش بی وقفه کارکنان سخت کوش تعمیرات مکانیک و پس از عملیات فشرده ۷۲ ساعته، مجددا به مدار تولید بازگشت.

مرادی گفت: اکنون تمامی واحد‌های این نیروگاه در مدار تولید قرار دارند.

نیروگاه بندرعباس با دارا بودن ۴ واحد بخار و ۲ واحد گازی به ظرفیت ۱۳۲۰ مگاوات نقش مهمی در پایداری شبکه سراسری برق ایفا می‌کند.